Zapobiegamy uzależnieniom – spotkanie uczniów i rodziców z policjantem w Zespole Szkół w Brzanie

Dnia 4 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół w Brzanie, w ramach realizacji Programu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktyki, odbyło się spotkanie uczniów klas gimnazjalnych z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach, st. asp. Grzegorzem Szczepankiem. Podczas prelekcji zostały poruszone zagadnienia dotyczące współczesnych zagrożeń młodzieży, tj. problem nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii i dopalaczy oraz cyberprzemocy. Gość omówił również zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną młodzieży oraz zaprezentował kodeks postępowania młodego człowieka.

Po spotkaniu z młodzieżą odbyło się również zebranie z rodzicami uczniów Zespołu Szkół w Brzanie na temat „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży”. To spotkanie poświęcone było z kolei zagadnieniom odpowiedzialności rodziców za wychowanie swoich dzieci oraz przeciwdziałanie uzależnieniom. Pan Grzegorz Szczepanek przekazał również szkole kilka książek „Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów” do wykorzystania przez nauczycieli i rodziców w codziennej pracy wychowawczej.