Wrażliwi na piękno – uczniowie Szkoły Podstawowej w Jankowej na „Balladynie”

Uczniowie klas 6 i 7 Szkoły Podstawowej w Jankowej gościli w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie na spektaklu pt. „Balladyna”. Wielki romantyczny dramat łączący w sobie szekspirowską tragedię z ludową baśnią wzbudził pozytywne emocje wśród uczniów. Świat rzeczywisty przeplatający się z fantastycznym, przesycony ironią i groteską zyskał uznanie wśród młodzieży wyzwalając burzę oklasków. I nie ma w tym nic dziwnego, gdyż odbiór estetyki żywego słowa w spektaklu z historią zbrodni, winy i kary, której główna bohaterka jest jedną z najbardziej fascynujących i niejednoznacznych kobiet w polskiej literaturze musiał poruszyć wrażliwość młodych ludzi.

Celem i założeniem programowym wyjazdu do teatru było przede wszystkim uwrażliwienie młodych ludzi na piękno, a także umożliwienie im aktywnego kontaktu ze sztuką oraz podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie jej odbioru. Wszystkie te cele zostały zrealizowane w wyjątkowej atmosferze, przy szczypcie rozrywki.