Obowiązek wymiany starych nieekologicznych urządzeń grzewczych na nowoczesne ekologiczne kotły

Urząd Miejski w Bobowej uprzejmie przypomina mieszkańcom Gminy Bobowa o zbliżającym się terminie wymiany starych nieekologicznych urządzeń grzewczych na nowoczesne ekologiczne kotły. Obowiązek ten wynika z Uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa).

Zgodnie z uchwałą od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce można eksploatować kotły na paliwa stałe o parametrach emisji nie gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu. Więcej informacji na temat kotłów zgodnych z wymogami ekoprojektu znajdą Państwo pod adresem : https://powietrze.malopolska.pl/baza/wymagania-ekoprojektu-dla-urzadzen-grzewczych-na-paliwa-stale/

Listę urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu można znaleźć na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/.

Zgodnie z uchwałą antysmogową nie jest wystarczające spełnienie przez urządzenie grzewcze wymagań tzw. klasy „ 5.” Kocioł na paliwa stałe musi posiadać automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących drewno) i nie może być wyposażony w ruszt awaryjny.

Ustawa antysmogowa wyznacza okresy przejściowe dla obecnie użytkowanych kotłów na węgiel i drewno tj;

  1. Do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych.
  2. Do końca 2026 roku należy wymienić kotły, które spełniają przynajmniej podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
  3. Kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które były eksploatowane przed 1 lipca 2017 roku, mogą być użytkowane do końca swojej żywotności.

Ustawa  wprowadza także obowiązek wymiany lub doposażenia kominków w urządzenia redukujące emisję

  1. Od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki (również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy popularne „kozy”) muszą spełniać wymagania ekoprojektu.
  2. Od 1 stycznia 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%.

Kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%, od 2023 roku muszą zostać wymienione lub wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich na obszarze województwa małopolskiego (poza Krakowem). Wprowadzone ograniczenia obejmują instalacje, w których spalane są paliwa stałe. Przepisy dotyczą więc kotłów, pieców, kominków, ale również procesów produkcyjnych, wędzarni, suszarni, gastronomii, itp.