STYPENDIUM – INFORMACJA

W związku z weryfikacją dochodów rodzin, które w grudniu 2016 r. pobrały stypendium szkolne Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że w celu uzyskania II tury stypendium szkolnego w nieprzekraczalnym terminie od dnia 03.04.2017 r. do dnia 12.04.2017r. należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację dochodową rodziny za miesiąc marzec 2017r.

Druki oświadczeń można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej pokój Nr. 2

Dokumentacja przyjmowana będzie w nieprzekraczalnym terminie:

Mieszkańcy Bobowej – pokój nr 9

Mieszkańcy Berdechowa, Stróżnej, Jankowej, Sędziszowej, Brzanej, Siedlisk, Wilczysk – pokój nr 2

Niekompletne oświadczenia nie będą przyjmowane.

Dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu rodziny za miesiąc marzec 2017r.

  • Oświadczenia/zaświadczenia o:

  • dochodach rodziny (tj. renta, emerytura, wynagrodzenie netto, dochód z pracy dorywczej, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek dla bezrobotnych, stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych, dochód z gospodarstwa, wymiar KRUS za I kwartał 2017r. )

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” nie wliczane są do dochodu rodziny