W Jankowej powstanie nowy chodnik i oświetlenie uliczne

W dniu 15 maja 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Gorlicach Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza podpisał umowę ze Starostą  Gorlickim  Marią Gubała oraz Wicestarostą Stanisławem Kaszykiem o współfinansowaniu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1465K Jankowa – Lipniczka w km 2+055 do km 3+268 w miejscowości Jankowa”. Zadanie obejmuje budowę chodnika przy drodze powiatowej, a także wybudowanie oświetlenia ulicznego.

Całkowita wartość tej inwestycji po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego wynosi 3 093 343,00 złotych. Inwestycja w 50% będzie finansowana z budżetu państwa. Pozostałą część sfinansują Powiat Gorlicki oraz Gmina Bobowa, która na realizację tej inwestycji przeznaczy 777 026,00 złotych. Gmina Bobowa również sfinansowała przygotowanie całej dokumentacji na realizację tego przedsięwzięcia.

Dzięki tej inwestycji bezpieczeństwo pieszych poruszających się drogą powiatową w Jankowej znacznie wzrośnie, co przyczyni się do zminimalizowania możliwości wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń.