LIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

W dniu 15 maja 2023 r. odbyła się LIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej. Uchwały podjęte na LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej:

1. Uchwała Nr LIV/495/23 z dnia 15 maja 2023 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 981 w miejscowości Bobowa;

2. Uchwała Nr LIV/496/23 z dnia 15 maja 2023 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2023;

3. Uchwała Nr LIV/497/23 z dnia 15 maja 2023 r., w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/457/22 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.