Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW nr 981 z drogą powiatową nr 1567K w miejscowości Wilczyska

Wybrano do dofinansowania zadanie pn. „Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW nr 981 z drogą powiatową nr 1567K w miejscowości Wilczyska – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego”. Województwo Małopolskie wykona i dofinansuje realizację zadania w kwocie 100 000,00 zł. Gmina Bobowa przeznaczy na ten cel 50 000,00 zł, a Powiat Gorlicki również 50 000,00 zł.