Informacja ws. przygotowania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej

Burmistrz Bobowej zamierza przygotować dokumentację projektową sieci wodociągowej w celu zaopatrzenia w wodę następujących obszarów gminy:

1.      Miasto Bobowa – ulice Topolowa i Piekarska

2.      Miejscowość Brzana – obszar od ulicy Pławienka do Domu Kultury wzdłuż obydwu stron drogi powiatowej

3.      Miejscowość Wilczyska – obręb Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Domu Kultury z włączeniem do istniejącej sieci w przysiółku Moroń

4.      Miejscowość Sędziszowa – obszar Domu Kultury, Żłobka z włączeniem do istniejącej sieci  na terenie  strefy aktywności gospodarczej i przebiegiem wzdłuż starodroża drogi wojewódzkiej .

5.      Miejscowość Stróżna – wzdłuż drogi powiatowej – od szkoły do granicy z miejscowością Szalowa

6.      Miejscowość Siedliska – wzdłuż drogi wojewódzkiej – od Domu Kultury do granicy z miejscowością

Niezależnie od w/w  wyznaczonych obszarów mieszkańcy mogą zgłaszać indywidualne lub zbiorowe wnioski z innych miejsc o dużym niedoborze wody. Wnioski te będą poddane analizie  odnośnie  uwarunkowań technicznych  oraz celowości i zasadności przygotowania i realizacji zadań wodociągowych.

Z uwagi na efektywność ekonomiczną realizacji zadań w połączeniu z rzeczywistą potrzebą zaopatrzenia w wodę domów prywatnych, obiektów użyteczności publicznej i obiektów działalności gospodarczej zasadnym jest, aby kolektory magistralne zasilały jak największa ilość odbiorców.

W związku z tym Burmistrz Bobowej zwraca z prośbą o zgłaszanie się zainteresowanych mieszkańców i podmiotów gospodarczych z  w/w obszarów  w celu zbilansowania i określenia optymalnego zakresu prac projektowych.

Ważnym jest, aby  udział w przedsięwzięciu  wodociągowym był skuteczny z punktu widzenia nie tylko dostawy,  ale również ciągłego odbioru wody przez mieszkańców.  Dlatego też  decyzja powinna być  dobrze przemyślana.

Zainteresowani mieszkańcy i przedstawiciele podmiotów gospodarczych z terenów określonych powyżej proszeni są  o zgłaszanie deklaracji odbioru wody oraz zgody na poprowadzenie sieci przez tereny działek prywatnych i przekazanie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bobowej.

Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców chętnych do przyłączenia się w przyszłości do sieci wodociągowej przesuwa się termin do 12 sierpnia 2022r.

DO POBRANIA:

DEKLARACJA