W Bobowej powstanie Park Przyrodniczo-Geologiczny z funkcją edukacyjną

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi niemal 2 miliony złotych, z czego dofinansowanie stanowi ponad 1,3 miliona złotych. Park powstanie przy ul. Zielonej w Bobowej w latach 2018-2019. Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie między innymi:

– wzniesień geologicznych zawierających roślinność i skały charakterystyczne dla danego regionu tj. Tatry, Pieniny, Beskidy, Góry Świętokrzyskie,

– nasadzenia nowych drzew i krzewów oraz wykonanie terenów trawiastych,

– układu komunikacyjnego w formie alejek i placów, który umożliwi pełną ekspozycję walorów krajobrazowych,

– małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, drewniana altana z miejscem na grilla, drewniana studnia,

– oświetlenia LED  w oparciu o instalacje fotowoltaiczne,

– oczka wodnego z fontanną,

– placu zabaw.