4 miliony złotych dla Gminy Bobowa

Do Wojewody Małopolskiego został złożony wniosek w ramach rządowego funduszu inwestycji lokalnych na  realizację  następujących zadań:

  1. budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy,
  2. budowa otwartego kąpieliska w  Bobowej przy ul. Zielonej.
  3. budowa Miejskiego Centrum Kultury (MCK) w Bobowej wraz z parkingiem i drogą dojazdową
  4. rewitalizacja centrum Bobowej tj. modernizacja Rynku oraz przyległych do niego uliczek tj. św. Zofii, Kolegiackiej oraz Żydowskiej, zmiana nasadzeń roślinnych, zastosowanie zbiorników retencyjnych, wymiana nawierzchni alejek, parkingu, dróg, chodników, zmiana oznaczeń (tablic, znaków), małej architektury, konserwacja fontanny, zastosowanie opraw LED oraz budowa toalety publicznej i magazynu  komunalnego

Akceptację uzyskało zadanie nr 4, na które Gmina otrzymała 4 mln. zł.

Ostateczna wartość zadania  będzie ustalona w oparciu o aktualny kosztorys inwestorski.

W dniu 19 grudnia 2020 roku z rąk Wojewody Małopolskiego Pana Łukasza Kmity i Pani poseł Barbary Bartuś Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza otrzymał symboliczny czek.