Samochód pożarniczy OSP Wilczyska został wyremontowany

Dzięki staraniom Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy, Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w wysokości 15 000 złotych na remont wozu bojowego będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczyskach. Całkowity koszt remontu wyniósł blisko 32 000 złotych. Pozostała część kwoty pochodziła z budżetu Gminy Bobowa.

Zadanie obejmowało remont zabudowy pożarniczej w następującym zakresie:

  • montaż fabrycznie nowych żaluzji aluminiowych anodowanych z prowadnicami oraz zamknięciami rurowymi typu barlock na klucz
  • wymiana węża wysokiego ciśnienia w szybkim natarciu
  • wykonanie wewnętrznego oświetlenia w skrytkach
  • wykonanie oświetlenia roboczego Led, a także oświetlenia dachu
  • montaż fali świetlnej Led nad tylną skrytką
  • wykonanie mocowań armatury wodnej oraz sprzętu pożarniczego

„Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego”