Wielki sukces gminy Bobowa

Znane są już wyniki 16. edycji Rankingu Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego Miasto i Gmina Bobowa zajęła drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji,  spośród trzydziestu dziewięciu gmin subregionu sądeckiego.

Ranking zbadał kondycję gmin powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego i  gorlickiego. Jego wyniki wyłonił zespół badaczy dr Marka Reichela z Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, kierowanego przez prof. dr. hab. Tadeusza Kudłacza. Pracę gmin oceniono w pięciu kategoriach oraz według ogólnej oceny końcowej, która przedstawia sumę wszystkich wyników, na podstawie których wybrano najlepsze samorządy.

Wyniki rankingu “Ocena Aktywności Gmin”:

Pierwsza kategoria – generowanie dochodów

 1. Chełmiec
 2. Piwniczna-Zdrój
 3. Łososina Dolna

Druga kategoria – pozainwestycyjna działalność gospodarcza

 1. Laskowa
 2. Miasto Limanowa
 3. Nowy Sącz

Trzecia kategoria – aktywność inwestycyjna gmin

 1. Bobowa
 2. Moszczenica
 3. Miasto Grybów

Czwarta kategoria – efekty polityki społecznej

 1. Nowy Sącz
 2. Miasto Gorlice
 3. Kamionka Wielka​

Piąta kategoria – dynamika

 1. Bobowa
 2. Miasto Limanowa
 3. Gmina Limanowa oraz Piwniczna-Zdrój

Według ogólnej oceny końcowej wyłoniono ostatecznie zwycięzców:

Pierwsze miejsce – Miasto Limanowa

Drugie miejsce – Bobowa

Trzecie miejsce – Tymbark

Jest to zapewne zasługa byłego Burmistrza Wacława Ligęzy oraz poprzedniej Rady.

W poprzednim roku zainwestowano w różne projekty ponad 100 mln. złotych.

Zdjęcie – źródło „Sądeczanin”.

Tomasz Tarasek