XXXV Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 7 lipca 2017 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się XXXV Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały:

  1. Zmiany uchwały nr XXVII/230/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia
    19 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
    i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bobowa.

  2. Zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017.

  3. Zmiany uchwały Nr XXVIII/237/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia
    28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.