Spotkanie w sprawie przygotowania projektu partnerskiego do Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja

Z inicjatywy Burmistrza Bobowej w dniu 6 lipca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej odbyło się spotkanie w sprawie przygotowania projektu partnerskiego do Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja.

Spotkaniu przewodniczył Burmistrz Bobowej oraz Prezes Małopolskiego Centrum Usług Wspólnych Pan Michał Golemo. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Gminy Sękowa oraz partnerzy słowaccy tj. przedstawiciele Miasta Stropkov oraz Gminy Niżna Polanka.