XLIX Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 27  września  2018 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się XLIX Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach:  

  1. udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bobowa,
  2. udzielenie pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 981 na odcinku Zborowice – Krynica Zdrój,
  3. zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018,
  4. zmiany uchwały Nr XLI/346/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,
  5. dzierżawy i najmu lokalu nieruchomości na terenie Gminy Bobowa,
  6. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – część działki Nr 1273/15, działka Nr 1273/18 w mieście Bobowa,
  7. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa –część działki Nr 349/5 w mieście Bobowa, część działki Nr 267/7 we wsi Brzana, część działki Nr 368 we wsi Brzana, działka Nr 655 we wsi Brzana, działka Nr 507/8 we wsi Sędziszowa, część działki Nr 401/4 we wsi Siedliska, działka Nr 285/7 we wsi Stróżna, działka Nr 688/8 we wsi Stróżna, działka Nr 742 we wsi Stróżna, działka Nr 797/2 we wsi Stróżna, część działki Nr 808/1 we wsi Stróżna, część działki Nr 811/2 we wsi Stróżna, część działki Nr 584/2 we wsi Wilczyska.