VI Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 25 marca 2019 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej. W sesji uczestniczył poseł na Sejm RP Pan Arkadiusz Mularczyk, który kandyduje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W trakcie wystąpienia podkreślił, że Gmina Bobowa ma bardzo dobrego gospodarza, dzięki temu intensywnie się rozwija. Przede wszystkim zwrócił uwagę na Strefę Aktywności Gospodarczej, która z pewnością przyciągnie inwestorów. Poruszył temat dróg w naszym regionie oraz bardzo ważną sprawę reparacji wojennych, którą od dłuższego czasu zajmuje się w Sejmie.

Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach:

  1. udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bobowa,

  2. zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019,

  3. zmiany uchwały Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,

  4. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Bobowa,

  5. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Bobowa w 2019 roku,

  6. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa,

  7. rozpatrzenie skargi na Burmistrza Bobowej oraz Radę Nadzorczą Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bobowej,

  8. rozpatrzenia wniosku o wyłączenie Radnego z obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

  1. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Bobowej.