Rejestracja w systemie monitorowania zagrożeń – powiadomienia SMS

Powiadomienia alarmowe dla mieszkańców w ramach programu „wsparcia służb ratowniczych”
Burmistrz Bobowej informuje, że w ramach realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej programu pn. „wsparcia służb ratowniczych” Gmina Bobowa objęta została systemem monitorowania zagrożeniami i powiadamianiem sms o ich występowaniu.
Poniżej zamieszczono instrukcję w jaki sposób należy zarejestrować się do bazy numerów aby otrzymywać bezpłatne powiadamiania sms.
 
Należy przesłać sms na numer 4628 o następującej treści:
ZGZG.ZAPISZ.BOBOWA – aby otrzymywać powiadomienia dotyczące gminy Bobowa.
Aby usunąć numer z bazy należy wykonać wysłać sms pod numer 4628 wpisując w treści odpowiednio ZGZG.USUN.NAZWA_GMINY (np. ZGZG.USUN.BOBOWA)
 
Nie należy używać „polskich znaków” a nazwy podawać dokładnie tak jak opisano powyżej. Koszt smsa aktywującego – wg stawki operatora.
Rejestracja w systemie monitorowania zagrożeń – powiadomienia SMS