Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Bobowej w związku z trwającą epidemią

W związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 Burmistrz Bobowej przypomina, że wprowadzone  od 16 marca 2020 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Bobowej nadal obowiązują. Urząd Miejski prowadzi pracę w trybie wewnętrznym, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Sprawy urzędowe winny być w tym czasie załatwiane z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną poprzez e-mail, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego lub też po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miejskiego poprzez strefę buforową znajdującą się w pomieszczeniu budynku Urzędu Miejskiego od strony ul. Grunwaldzkiej.

Kasa w Urzędzie jest nieczynna do odwołania. Płatności i należności publicznoprawne winny być wnoszone w formie bezgotówkowej – przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.

Bezpośrednie załatwianie sprawy w Urzędzie Miejskim w sprawach wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Burmistrza Bobowej.

Ponadto apeluję, aby nie lekceważyć obostrzeń  i stosować się do obowiązku noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych.