Uroczystość Bożego Ciała połączona z Koncertem Uwielbienia „Skrzydła Wiary” w Bobowej

20 czerwca 2019 r. w parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej odbyła się Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni wierni. Mszy Świętej na bobowskim rynku przewodniczył i kazanie wygłosił ks. dr Marian Chełmecki – proboszcz parafii. W wygłoszonej homilii nawiązywał do istoty uroczystości Bożego Ciała, do szacunku dla Najświętszej Krwi i Ciała Pana Jezusa. Kaznodzieja podkreślił znaczenie miejsca, gdzie odbyła się Msza Święta. Apelował o troskę i kulturę korzystania z rynku bobowskiego. Podczas uroczystej Mszy Świętej obecny był również gospodarz Miasta i Gminy Bobowa Pan Wacław Ligęza wraz z małżonką oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Małgorzata Molendowicz, którzy wspólnie oddali cześć Chrystusowi, wychwalając go w procesji wiodącej ulicami miasta. Uroczysta procesja Eucharystyczna rozpoczęła się po Mszy Świętej o godzinie 10:00. Trasa przebiegała od Rynku przez ulicę: Węgierską, Grunwaldzką po ulicę Świętej Zofii. Po za kończeniu uroczystości proboszcz parafii dokonał błogosławieństwa wiernych. Tegoroczne ołtarze przygotowali: Kwiaciarnia „Gabi”, Zespół Szkół Zawodowych w Bobowej, Państwo Tubek oraz Róże Różańcowe parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej.
Tego dnia wieczorem na bobowskim rynku odbył się po raz pierwszy Koncert Uwielbiania „Skrzydła Wiary”, którego pomysłodawcą był wikariusz parafii w Bobowej ks. Jarosław Kokoszka. Pomimo chwilowego załamania pogody mieszkańcy na czele z Burmistrzem Bobowej licznie przybyli by wspólnie uwielbiać Boga śpiewem, a także wspominać Jana Pawła II, który jest dla nas wzorem do naśladowania. Koncert otworzył gospodarz parafii ks. dr Marian Chełmecki. Na scenie występował chór szkolny Szkoły Podstawowej w Bobowej pod opieką Państwa Patrycji i Łukasza Kruczek przy akompaniamencie muzyków z zespołu Ola&Spółka oraz raper Lucas Vuitton propagujący treści religijne za pomocą muzyki. Wszyscy zgromadzeni na zakończenie koncertu by uczcić pamięć papieża Jana Pawła II w godzinę jego odejścia do wieczności zaświecili światełko do nieba śpiewając „Barkę”, ukochaną pieśń naszego papieża Polaka.