Pożegnanie klasy 8 i powitanie wakacji w SP Sędziszowa

      Dzień zakończenia roku szkolnego jest niewątpliwie jednym z najbardziej wyczekiwanych dni przez uczniów, którzy po całym roku ciężkiej i wytężonej pracy czekają na upragnione wakacje. W tym roku ten dzień przypadł na 19 czerwca. W Szkole Podstawowej w Sędziszowej uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej, na którą przybyli uczniowie z rodzicami, dziadkami oraz dyrektor i nauczyciele. W tym roku uroczystość zakończenia była dla wszystkich szczególnie ważna dlatego, że po raz pierwszy od wielu lat  żegnaliśmy absolwentów klasy ósmej oraz Panią Dyrektor Marię Bartoszek .  Część oficjalną rozpoczęła Pani Dyrektor witając wszystkich zebranych: uczniów, rodziców i szczególnych gości, Panią Zdzisławę Iwaniec-Sekretarz Gminy Bobowa, Panią Annę Wiejaczkę –Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Sędziszowa i okolic,  ks.Rektora Jacka Kupca, Sołtysa Wsi Pana Stanisława Tabisia oraz Pana Romana Tabisia -Prezesa OSP Sędziszowa. Po części oficjalnej zaprezentowały się dzieci z gr 0 i klas  I,III przygotowane przez swoje wychowawczynie: p.Lucynę Gawlik-Bajorską i p.Agnieszkę Bartoszek. Kolejno absolwenci klasy ósmej wraz z wychowawcą p. Sylwią Miką przygotowali pożegnalny kabaret, o tym jak przez osiem lat wyglądały ich dni w naszej szkole. Do tego występu przygotowywali się długo i intensywnie, wszystko pokazane było na wesoło. W dalszej części absolwenci odczytali wiersze, które były podziękowaniem dla wszystkich zebranych rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości. Każdy z nich został obdarowany kwiatami i ciepłym słowem podziękowania.  Po występach przyszedł czas na rozdanie świadectw, dyplomów, wyróżnień i nagród. Każdy uczeń otrzymał świadectwo, a Ci którzy w tym roku pracowali najlepiej otrzymali tytuł Prymusa i świadectwo z czerwonym paskiem. Nagrodzeni zostali także uczniowie, którzy najwięcej czytali, uczniowie ze 100% frekwencją oraz sportowcy. Na zakończenie uczniowie klasy siódmej pożegnali swoich kolegów, życząc im powodzenia w nowej szkole. Uroczystość zakończyła się pełnym wzruszeń pożegnaniem Pani Dyrektor Marii Bartoszek,która w tym roku, po blisko czterdziestu latach pracy w tej szkole odchodzi na emeryturę. Jako pierwsi swoje podziękowanie za trud, zaangażowanie i sumienną pracę przez wszystkie lata złożyli nauczyciele i pracownicy, następnie Rada Rodziców, p. Sołtys, p.Anna Wiejaczka i p.Roman Tabiś. Uczniowie również ze łzami w oczach podziękowali Pani Dyrektor za wszystko dobro, które ich w tej szkole spotkało.