Gmina Bobowa otrzymała dwumilionową dotację na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej

Na terenie gminy Bobowa zostanie rozbudowana oraz ulepszona sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Dzięki pozyskanym środkom unijnym mieszkańcy gminy mogą liczyć na kolejne kilometry kanalizacji i wodociągu na swoim terenie. Umowę gwarantującą przyznanie pieniędzy na ten cel uroczyście odebrał wczoraj burmistrz Wacław Ligęza z rąk Stanisława Sorysa, wicemarszałka województwa małopolskiego.

Dotacja przyznana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pozwoli gminie na podłączenie sieci wodociągowej do domów, które nie mają dostępu do bieżącej wody czy kanalizacji. Z kolei istniejąca już sieć zostanie także wyposażona w dodatkowe urządzenia, które będą miały pozytywny wpływ na nasze środowisko.

Inwestycja w sieci kanalizacyjne i wodociągowe to ciągle paląca kwestia dla wielu małopolskich samorządów. Jak wielkie jest zainteresowanie tym tematem pokazują chociażby wyniki konkursu o unijne pieniądze z PROW na ten cel – dotacje zdobyło finalnie 46 projektów, choć starało się o nie aż 128. Cieszę się, że dzięki unijnym środkom uda się podłączyć do sieci te domy, które nie mają dostępu do bieżącej wody. W wielu gminach poprawi się też system odprowadzania ścieków, co ma kolosalne znaczenie dla ochrony środowiska i wód gruntowych – mówił wicemarszałek Stanisław Sorys.

Rozbudowa sieci wodno-kanliazcyjnej w gminie Bobowa to jeden z naszych priorytetów. Sukcesywnie i konsekwentnie inwestujemy w budowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy. Dzięki takiemu podejściu wydatki na ten cel rozkładamy czasie, przez co możemy równolegle prowadzić inne ważne zadania inwestycyjne – powiedział burmistrz Wacław Ligęza.

Otrzymana dzisiaj dotacja pozwoli nam rozbudować wodociąg w miejscowościach Bobowa, Stróżna, Wilczyska o łącznej długości prawie 4 kilometrów. Z kolei w Bobowej i Stróżnej pozwoli na rozbudowę sieci kanalizacyjnej o kolejne 12 kilometrów wraz z budową trzech przepompowni sieciowych i jednej przepompowni przydomowej – dodał burmistrz.

Maksymalne dofinansowanie w tym projekcie mogło wynieść 2 mln zł. Gmina Bobowa uzyskała 1 919 814 zł. Całkowity ogólny koszt inwestycji wyniesie 3 789 224 zł. Na koniec warto dodać, że Gmina Bobowa złożyła również wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o kolejne 1,5 mln złotych na dalszą rozbudowę kanalizacji w Stróżnej o długości ponad 6 kilometrów. Wniosek czeka na ocenę. Jak widać samorząd gminny z burmistrzem Wacławem Ligęzą na czele nieustannie zabiega o środki pozabudżetowe dla całej gminy i jej mieszkańców. Życzymy powodzenia!