Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

Obecnie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. O dofinansowanie mogą starać się rolnicy, ich małżonkowie bądź domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy. Wnioski o przyznanie wsparcia można składać do 31.12.2020r.

Mieszkańcy Gminy, którzy są zainteresowani uzyskaniem dofinansowania, mają możliwość skorzystania z pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej. Taką pomoc oferuje Krajowe Centrum Funduszy Europejskich.

Zapytania dotyczące współpracy prosimy kierować na adres: e.garbacz@kcfe.pl bądź pod numerem telefonu: 535 006 371.