Radosne świętowanie

Święto Odzyskania Niepodległości jest dniem, w którym duma i radość przeplatają się ze wzruszeniem i zamyśleniem.

Takie też uczucia towarzyszyły nam podczas szkolnej uroczystości przygotowanej przez panią Paulinę Sobol z uczniami klasy 7 i chórzystami z klas 4-6.

Kolejne scenki w wykonaniu klasy 7 w plastyczny sposób przybliżały życie Polaków pod zaborami. Ukazywały ich mądre, choć niełatwe postawy, dramatyczne wybory, poświęcenie oraz wytrwałość w podtrzymywaniu polskiej tożsamości.

Do szczególnej zadumy skłoniła nas alegoryczna scenka przedstawiająca rozmowę Polski z młodymi ludźmi. Dziewczyna i chłopak wymieniali różne negatywne zjawiska, które ich na co dzień dotykały i oczekiwali, że Ojczyzna stworzy im idealne warunki do życia. Mądra i życzliwa odpowiedź, jaką usłyszeli, powinna być wskazówką dla nas wszystkich. A mianowicie, to, jaka będzie Polska i nasze w niej życie, zależy od nas samych.

Pieśni patriotyczne wykonane przez chór stanowiły mocne akcenty niosące nadzieję, poczucie optymizmu i więzi, zarażające pozytywną energią i radością życia.

Rozstrzygnięto szkolny konkurs plastyczny na plakat poświęcony Świętu Odzyskania Niepodległości. Przyznano następujące miejsca:

I.       Krzysztof Wojtaczka,

II.      Karol Kurzawa,

Regina Śliwa,

III.    Daria Stadnicka.