Nagrody i wyróżnienia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Stróżnej w MAŁOPOLSKICH TALENTACH

Uczniowie zdolni klas 6-7 brali udział w okresie od września 2018 do maja 2019 roku w zajęciach z kompetencji z zakresu matematyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Był to konkurs realizowany w ramach projektu Małopolskie Talenty, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem tego projektu było wsparcie uczniów zdolnych. Aby wziąć udział w tym projekcie uczniowie najpierw pisali testy sprawdzające poziom ich wiedzy. Projekt z zakresu kompetencji z matematyki zdobył pierwsze miejsce a z technologii informacyjno – komunikacyjnych wyróżnienie.
        Po odbiór nagród uczniowie udali się do Nowego Sącza na uroczyste Forum Młodych Talentów. Nagrodami były tablety i dyplomy.
   Zakończenie MAŁOPOLSKICH TALENTÓW miało miejsce w Gorlicach na ”Podzamczu” przy słodkim poczęstunku. CERTYFIKATY  wręczył Pan Rafał Kukla – BURMISTRZ GORLIC.
     GALERIA ZDJĘĆ