Odbiór konserwatorski wyremontowanej elewacji kościoła pw. św. Zofii w Bobowej

W dniu 17 października 2017 r. odbył się odbiór konserwatorski remontu elewacji zachodniej i południowej kościoła pw. św. Zofii w Bobowej. Zakres prac obejmował wykonanie konserwacji elewacji, portali, kropielnicy, tablicy epitafijnej oraz metaloplastyki i konserwacji stolarki drzwiowej w elewacji południowej i zachodniej.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 162 254,65 zł, z czego 80 000,00 zł stanowiła dotacja z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Inwestycja została odebrana bez uwag. W odbiorze uczestniczyli: Proboszcz Parafii w Bobowej  ks. dr  Marian Chełmecki, Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, przedstawiciele Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, przedstawiciele Wykonawcy – Firmy „VIBUD” z Krakowa oraz  kierownik i inspektor nadzoru.

Program: Ochrona zabytków

 

 

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego