WAŻNE OGŁOSZENIE

Burmistrz Bobowej informuje, że w dniu 6 września 2018 roku około godziny 15:30 w miejscowości Jankowa doszło do wycieku nieznanej substancji do potoku Stróżnianka. Substancja ta nie przedostała się do ujęcia wody na Stacji Uzdatniania Wody w Bobowej. Ujęcie wody zostało odpowiednio wcześnie zamknięte i zabezpieczone. Nie ma zagrożenia dla użytkowników korzystających z wodociągu gminnego.

O sytuacji zostały powiadomione służby takie jak:

  • Państwowa Straż Pożarna w Gorlicach
  • Policja
  • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Nowym Sączu.

Nad przebiegiem sytuacji czuwa Kierownik Gminnej Jednostki Komunalnej w Bobowej.


Aktualizacja z dnia 7 września 2018 r.:

W dniu dzisiejszym Dyżurny Straży Pożarnej w Gorlicach poinformował, że wyciek nieznanej substancji do potoku Stróżnianka w miejscowości Jankowa został zlikwidowany. Wykonano badanie wody, które wykazało neutralną wartość pH. W związku z tym Kierownik Gminnej Jednostki Komunalnej podjął decyzję o ponownym uruchomieniu ujęcia wody w Bobowej. Dzięki wczorajszej natychmiastowej decyzji o czasowym zamknięciu i zabezpieczaniu ujęcia wody nie doszło do zagrożenia dla użytkowników korzystających z wodociągu gminnego.