Uroczyste poświęcenie poddasza Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej

W dniu 17 października 2017r. w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej odbyło się uroczyste poświęcenie poddasza budynku szkoły, którego dokonał Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej Ksiądz dr Marian Chełmecki.
Wydarzenie rozpoczął Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, który powitał serdecznie zgromadzonych przedstawicieli władzy i gości. Następnie Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej Pan Robert Gryzik zaprosił obecnych na okolicznościowy koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej. Koncert poprzedziły podziękowania, które złożył Dyrektor Szkoły Pan Robert Gryzik na ręce: Burmistrza Bobowej Pana Wacława Ligęzy, Księdza Proboszcza dr Mariana Chełmeckiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Stanisława Tabisia oraz Sekretarz Gminy Pani Zdzisławy Iwaniec.
Podczas koncertu, który odbył się w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej młodzi artyści i nauczyciele zaprezentowali swoje zdolności muzyczne w różnorodnym repertuarze, obejmującym zarówno dzieła klasyczne jak i utwory należące do nurtu muzyki rozrywkowej.