Oferta zajęć dla uczniów na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  NA TERENIE PORADNI  W ROKU SZKOLNYM 2017/18

L.p. Rodzaj zajęć Klasa Osoby prowadzące Termin
 

1.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne indywidualne i grupowe dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz w nauce matematyki I – VII

II, III gimn.

mgr Agnieszka Załęska

mgr Magdalena Witusik mgr Katarzyna Miazga

od 01.10. 2017 r.

do 31.05. 2018 r.

 

2.

 

Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne

I-III IV-VII  

mgr Katarzyna Miazga

 

j. w.

 

3.

 

Trening ortograficzny

 

IV – VII

II, III gimn.

mgr Agnieszka Załęska mgr Magdalena Witusik

mgr Katarzyna Miazga mgr Aleksandra Zając

j. w.

i od marca 2018 r. do lutego 2019 r.

 

4.

Trening ortograficzny z elementami zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne IV – VI

II, III gimn.

 

mgr Agnieszka Załęska

od 01.10. 2017 r.

do 31.05. 2018 r.

 

5.

 

Trening twórczego myślenia

 

IV – V

 

mgr Agnieszka Załęska

od 01.10. 2017 r.

do 31.05. 2018 r.

 

6.

 

Terapia psychologiczna indywidualna i rozmowy psychologiczne dla dzieci przejawiających zaburzenia w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym

 

I – VII

II, III gimn.

mgr Ewa Nowak mgr Monika Rębisz

mgr Zofia Przybyłowicz

 

wg potrzeb

 

7.

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 

II-III

mgr Monika Rębisz mgr Agnieszka Załęska od 01.10. 2017 r.

do 31.05. 2018 r.

 

8.

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 

IV-VI

mgr Ewa Nowak

mgr Agnieszka Załęska

od 01.10. 2016 r.

do 31.05. 2017 r.

 

9.

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

VII

II, III gimn.

mgr Ewa Nowak

mgr Zofia Przybyłowicz

od 01.10. 2017 r.

do 31.05. 2018 r.

 

10.

 

Terapia Biofeedback

I-VII

II, III gimn.

mgr Monika Rębisz

mgr Anna Wójcikiewicz

od 01.10. 2017 r.

do 31.06. 2018 r.

 

 

11.

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne dla uczniów nieśmiałych

VII

II, III gimn.

mgr Aleksandra Zając mgr Agnieszka Haluch od 01.10.2017r. do 31.05.2018r.
 

 

12.

 

Trening twórczości

 

VII

II, III gimn.

 

mgr Aleksandra Zając

od 01.10.2017r.

12 spotkań

II półrocze 12 spotkań

13. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne ze szkolnym programem integracji odruchów wg Sally Goddard-Blythe I – VII

II, III gimn

 

mgr Aleksandra Zając

od 01.10. 2017 r.

do 31.05. 2018 r

14. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne z elementami sensomotorycznej terapii widzenia i terapii ręki I – VII

II, III gimn

 

mgr Aleksandra Zając

od 01.10. 2017 r.

do 31.05. 2018

Zajęcia terapeutyczne na terenie Poradni odbywają się na pisemny wniosek rodzica o objęcie dziecka terapią, składany w tut. Placówce.