Naród, który traci pamięć, traci sumienie

W Preambule Ustawy z dnia 3 lutego 2011r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” czytamy:

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…

Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej dba o pamięć polskich bohaterów, kształci swoich wychowanków w duchu patriotycznym i uczy przywiązania do tradycji niepodległościowych.

1 marca 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Jankowej oddali hołd żołnierzom drugiej konspiracji, za świadectwo ich męstwa i niezłomną postawę względem narzuconej władzy komunistycznej.

W godzinach porannych uczniowie obejrzeli tematyczną wystawę przybliżającą sylwetki Żołnierzy Wyklętych oraz prezentację multimedialną upamiętniającą walkę i poświęcenie Niezłomnych.

Po południu młodzież z Jankowej uczestniczyła w uroczystych Obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej, zorganizowanych przez: Burmistrza Bobowej, Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej oraz Szkołę Muzyczna I stopnia w Bobowej.