Laureaci powiatowego konkursu plastyki obrzędowej na pisankę wielkanocną z SP Bobowa

Konkurs organizowany przez Gorlickie Centrum Kultury skierowany był do uczniów szkół podstawowych, młodzieży uczęszczającej do szkół średnich i dorosłych z terenu powiatu gorlickiego. Cele konkursu: zachowanie elementów twórczości ludowej, rozbudzenie zainteresowań tradycyjną sztuką plastyczną.

Każdy uczestnik zobowiązany był dostarczyć na konkurs dwie pisanki własnoręcznie wykonane jedną spójną techniką plastyczną.

Pomimo sytuacji epidemiologicznej konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Na konkurs w kategorii II (uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej) wpłynęło 62 prace, wśród nich 11 ze Szkoły Podstawowej w Bobowej. Miło nam poinformować, iż mamy trzech laureatów:

Laureatka pierwszego miejsca 

– Maja Bara kl. IV b

Laureaci trzeciego miejsca ex aequo

– Jakub Kamyk kl. IV b

– Barbara Jurek kl. VI a

Opiekun uczniów – Pani Magdalena Bogusz

Jury wraz z organizatorem konkursu serdecznie dziękuje uczestnikom, nauczycielom i opiekunom za zaangażowanie w przygotowanie i realizację konkursu.