Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej w sprawie dożywiania dzieci w szkole

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie dożywiania dzieci w szkole na okres od września do grudnia 2020.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dożywiania dzieci w szkole

  • Zaświadczenie / lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
  • Zaświadczenie z ZUS /KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  • Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za III kwartał 2020 r.
  • Oświadczenie o kwocie pobranych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp.
  • Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.
  • Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2020r

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” nie wliczane są do dochodu rodziny

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ (DOSTĘPNE PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU OD STRONY UL. GRUNWALDZKIEJ, NA OZNACZONEJ URNIE) LUB W WERSJI EDYTOWALNEJ PONIŻEJ.

Zał. Nr 1 (wzór wniosku o dożywianie wraz z dokumentacją)

KOMPLETNE WNIOSKI NALEŻY WRZUCAĆ DO OZNACZONEJ URNY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  W BOBOWEJ W DNIACH OD 03.08.2020r. DO 14.08.2020r.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 018 35 14 456

PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY WZÓR WNIOSKU O DOŻYWIANIE