Wojewoda Piotr Ćwik i Poseł Barbara Bartuś z wizytą w Bobowej

W środę 29 lipca 2020 roku Wojewoda małopolski Piotr Ćwik gościł w Bobowej. Wojewodzie podczas wizyty towarzyszyła poseł Barbara Bartuś.

Tematem rozmowy z Burmistrzem Bobowej Wacławem Ligęzą były bieżące sprawy związane z sytuacją epidemiczną, a także omawiano najważniejsze zadania inwestycyjne realizowane w gminie Bobowa w tym rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilczyskach, inwestycje drogowe finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych  oraz odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi.

W trakcie spotkania Burmistrz Bobowej wręczył Panu Wojewodzie grawerton, jako podziękowanie za dobrą współpracę w ostatnich latach, a także przekazał gościom okolicznościowe medale upamiętniające ubiegłoroczne obchody 680-lecia lokacji Bobowej.

Spotkanie  przebiegło w bardzo dobrej  atmosferze, świadczące o owocnej współpracy pomiędzy samorządem gminy, a administracją rządową