Bezpieczeństwo przede wszystkim. Spotkanie z policjantem najmłodszych w Wilczyskach

14 września dzieci przedszkolne i  klas 0 – III uczestniczyły w spotkaniu z policjantem, mł. asp. panem Krzysztofem Mirkiem, który to jako dzielnicowy sprawuje opiekę prewencyjną nad naszą miejscowością. Podczas spotkania uczestnicy poznali zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz bezpiecznych zachowaj w przedszkolu i szkole. Mieli możliwość zadawania pytań i aktywnie uczestniczyć w spotkaniu. Na zakończenie każde z dzieci otrzymało opaskę odblaskowa, by być widocznym na drodze.