Warsztaty ekologiczno – edukacyjne w Parku Przyrodniczo –Geologicznym w Bobowej zorganizowane przez Oddział Ligi Ochrony Przyrody Gorlice

W dniu 7 października 2019 roku Zarząd Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Gorlicach zorganizował zajęcia edukacyjne w Parku Przyrodniczo-Geologicznym w Bobowej, dla uczniów wszystkich typów szkół, którzy są członkami Szkolnych Kół LOP i nauczycieli szkół podstawowych i średnich z powiatu gorlickiego. Członkowie ZO LOP Gorlice: pani Grażyna Kurzawa i pan Marcin Janik, Dyrektor WOŚ zwrócili uwagę na funkcje parku: edukacyjną i rekreacyjną. Uczniowie i pozostali uczestnicy warsztatów z zainteresowaniem zwiedzali poszczególne ogródki skalne, w których posadzono roślinność charakterystyczną dla Tatr, Pienin, Gór Świętokrzyskich i Beskidów. Na zakończenie zajęć Pani Grażyna Kurzawa podkreśliła, że bardzo ważne jest uwrażliwianie ludzi na ochronę przyrodę i ekologiczny sposób życia. Zwracając się do nauczycieli zachęcała ich do organizowania zajęć w terenie, które przyczynią się do wzrostu świadomości uczniów aby dbać o środowisko, w którym żyją.

Podczas spotkania wypracowano także wstępne kierunki działalności gorlickiego oddziału LOP na rok 2020, m.in. uzgodniono temat przewodni powiatowego konkursu ekologicznego, którym będzie problematyka związana z niedoborem wody pitnej i związanymi z nim zagrożeniami.
Zarząd Oddziału  Ligi Ochrony Przyrody w Gorlicach jest otwarty na współpracę z każdym, komu zależy na odpowiedzialnej i merytorycznej pracy na rzecz ochrony zasobów naturalnych, w tym w szczególności na zachowaniu  bogactwa przyrody polskiej  dla przyszłych pokoleń.