Głosowanie w IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Rozpoczęło się głosowanie w  ramach  IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.              

Z terenu Gminy Bobowa do głosowania zakwalifikowało się zadanie pn: Zakup defibrylatorów do budynków użyteczności publicznej w obrębie powiatu gorlickiego.   Kod zadania SAD34.

Zadanie przewiduje umieszczenie 10 defibrylatorów przy obiektach użyteczności publicznej będących w posiadaniu Gminy Bobowa oraz w kościołach. Planowana lokalizacja defibrylatorów to:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach, Siedliska 298, 38-350 Bobowa
 2. Rektorat przy kościele pw. św. Mikołaja w Siedliskach, Siedliska 5, 38-350 Bobowa
 3. Urząd Miejski w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Bobowej, ul. Węgierska 17, 38-350 Bobowa
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowej, Jankowa 252, 38-350 Bobowa
 6. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jankowej, Jankowa 110 (kaplica),
  38-350 Bobowa
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Stróżnej, Stróżna 201, 38-350 Stróżna
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzanie, Brzana 281, 38-350 Brzana
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczyskach, Wilczyska 30, 38-350 Wilczyska
 10. Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziszowej, Sędziszowa 55, 38-350 Bobowa

Głosowanie będzie trwało do 30 września 2019 r.  Każdy mieszkaniec,  który ukończył 16 lat może oddać 1 głos – głosować można tylko na jedno zadanie z subregionu, w którym się mieszka. Gmina Bobowa należy do Subregionu Sądeckiego. Do wyboru są 3 sposoby głosowania:

 • elektronicznie (pod adresem: http://bo.malopolska.pl)
 • poprzez złożenie wypełnionej karty głosowania w Urzędzie Miejskim
  w Bobowej, pokój nr 18 – karty do głosowania są dostępne w Urzędzie Miejskim
  w Bobowej, pokój oraz na stronie bobowa.pl
 • za pośrednictwem poczty(przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;  koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”)

Szczegółowe informacje dostępne w Urzędzie Miejskim w Bobowej w pokoju nr 18, tel. 18 351 43 00 wew. 25 oraz na stronie internetowej www.bobowa.pl, www.bo.malopolska.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu.

Karta do głosowania