Odbiór prac remontowych sal gimnastycznych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bobowa

Dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Remont 5 sal gimnastycznych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bobowa”, część I – Szkoła Podstawowa: Stróżna i Bobowa. Prace zostały wykonane zgodnie z prawem budowlanym, fachowo i rzetelnie przez Firmę Usługowo – Budowlaną KoParkiet, Jerzy Kozień, Mszanka 176, 38-322 Łużna. Wartość zadania wyniosła 266 315,37 zł. Gmina Bobowa na zadanie uzyskała dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej”.