Przebudowa czterech odcinków sieci wodociągowej w Bobowej

Rozpoczęte zostały prace związane z przebudową czterech odcinków sieci wodociągowej azbesto – cementowej na przewody polietylenowe PE w Bobowej.

          Całkowita długość wykonywanych przewodów wodociągowych wynosi 456,4 m.

Wartość zadania wynosi 164 409,85 zł

Do inwestycji Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na poziomie 68 %.

Planowany termin zakończenia prac – 15.10.2019 r.