Plan sytuacyjny projektowanej rewitalizacji płyty Rynku oraz przebudowy wejścia do Ośrodka Zdrowia w Bobowej

Na prośbę mieszkańców Burmistrz Bobowej przedstawia plan sytuacyjny projektowanej rewitalizacji płyty Rynku oraz przebudowy wejścia do Ośrodka Zdrowia. Aktualnie projekt jest w trakcie uzgadniania przez autorów projektu ze stosownymi instytucjami. Po dokonaniu uzgodnień  zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy będą mieć możliwość wyrażenia swojej opinii.

Przedstawiony projekt jest zaakceptowany przez wszystkich radnych Gminy Bobowa.

W najbliższym czasie nie będą podejmowane prace związane z rewitalizacją samej płyty Rynku, ze względu na brak zabezpieczenia finansowego, które będzie wynosić kilka milionów złotych.  Dlatego też inwestycja ta  będzie realizowana w kolejnym etapie.

A.01.1 plan zagospodarowania terenu

A.01.2 detal zagospodarowania terenu

Z.01 sytuacja

Z.01.1 projekt zagospodarowania terenu