Życzenia Burmistrza Bobowej z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

W dniu 27 maja obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji pragnę złożyć osobom, które są zaangażowane w pracę na rzecz samorządu lokalnego – Radnym, Sołtysom, Radom Sołeckim, Pracownikom Urzędu Miejskiego w Bobowej oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy Bobowa serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wykonywaną pracę na rzecz rozwoju Gminy Bobowa. Dziękując za dotychczasową współpracę,  życzę Państwu wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym jak i osobistym.

Wacław Ligęza

Burmistrz Bobowej