Gmina Bobowa otrzymała dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

W dniu 26 czerwca 2020 r. Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej wraz z Panem Piotrem Ćwikiem Wojewodą Małopolskim podpisali umowę o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na łączną kwotę 274 509,00 zł.

Pozyskana dopłata będzie przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W ramach przyznanego dofinansowania zostanie uruchomiona gminna linia komunikacyjna na trasie: Stróżna – Wilczyska – Jankowa – Bobowa – Siedliska – Sędziszowa.

Realizacja zadania ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców Gminy Bobowa ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną. Przedmiotowa linia autobusowa będzie funkcjonowała do końca 2020 r. i będzie finansowana z budżetu Gminy Bobowa w wysokości 43 921,44 zł.