Życzenia Burmistrza Bobowej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom  Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej na czele z  Kierownikiem Panią Anną Teper składam serdeczne podziękowania za wrażliwość, wyrozumiałość oraz zaangażowanie w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

Życzę, aby każdy dzień przynosił zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy, a także dużo sił w szlachetnej i ofiarnej służbie na rzecz drugiego człowieka.

 

                                                                               Burmistrz Bobowej

                                                                                 Wacław Ligęza