Wacław Ligęza 20 lat Burmistrzem Bobowej

W dniu dzisiejszym tj. 21 listopada  2022 r. obchodziliśmy Jubileusz 20-lecia pełnienia funkcji burmistrza Bobowej  przez  Wacława Ligęzę.

Z tej okazji pracownicy Urzędu Miejskiego przygotowali niespodziankę i przywitali  swojego pracodawcę kwiatami oraz okolicznościowym tortem składając gratulacje, życzenia i podziękowanie za 20 lat wspólnej pracy.

O tym pięknym Jubileuszu pamiętali również dyrektorzy szkół, przedszkoli, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi oraz proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej ks. prałat dr Marian Chełmecki, którzy przybyli do Burmistrza z gratulacjami.

Szanownemu Jubilatowi życzymy zdrowia oraz wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w zarządzaniu Gminą Bobowa.