Uwaga! Nowe kryterium dochodowe w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014–2020 od 15 maja 2023 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, iż od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc w formie paczek żywnościowych przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

  • 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej celem uzyskania skierowania.