I Bobowski Przegląd Artystyczny

17 maja 2023 r. w sali widowiskowej Koronka odbył się I Bobowski Przegląd Artystyczny. Wydarzenie rozpoczął i poprowadził pan Józef Kantor Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, życząc wszystkim młodym artystom powodzenia i miłych wrażeń artystycznych.
Założeniem przeglądu było zaprezentowanie umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży oraz promowanie młodych talentów i rozwijanie wrażliwości artystycznej.
W przeglądzie mogły wziąć udział dzieci i młodzież w kategoriach wiekowych: kl. I – IV, V – VIII i szkoły średnie. Uczestnicy przeglądu mieli możliwość zaprezentowania się w następujących formach: taniec, śpiew i teatr.
W tegorocznym I Bobowskim Przeglądzie Artystycznym wzięło udział 19 grup artystycznych: 10 solistów, 6 grup teatralnych, 2 grupy taneczne i 1 grupa kabaretowa.
W grupie solistów byli:
ANTONINA ORATOWSKA i LENA KWARCIŃSKA ze Szkoły Podstawowej w Jankowej (opiekun – Agnieszka Pater), JULIA BOGUSZ, EMILIA RADZIK, ZUZANNA ZIOMEK i JULIA SZCZEPANEK ze Szkoły Podstawowej w Wilczyskach (opiekunowie – Ewa Gryzło i Patrycja Kruczek), MARTYNA KOWALSKA ze Szkoły Podstawowej w Brzanie (opiekun – Agnieszka Śliwa-Klara),
MIKOŁAJ SZCZEPANEK i JAN KRUCZEK ze Szkoły Podstawowej w Bobowej (opiekun – Patrycja Kruczek), NATALIA PODWIKA z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej (opiekun – Agnieszka Gołyźniak).
Grupy teatralne to:
„Jaś i Małgosia” – Szkoła Podstawowa w Bobowej (opiekun – Wiesława Tarasek)
„Dusiołek – Teatralna spółka z o.o.” – Szkoła Podstawowa w Bobowej (opiekun – Małgorzata Molendowicz)
„Decyzja należy do Ciebie – GRUPA – T2T” – Szkoła Podstawowa w Siedliskach (opiekunowie – Barbara Sowa, Barbara Zielińska)
„Kiedy dzieci się nudzą – Duszki młodsze” – Katolicka Szkoła Podstawowa w Nowym Sączu (opiekunowie – Maria Kamińska, Zbigniew Kukla, Zbigniew Kurzeja)
„Góry, miłość i ja – Duszki starsze” – Katolicka Szkoła Podstawowa w Nowym Sączu (opiekunowie – Zbigniew Kurzeja – opracowanie muzyczne, Zbigniew Kukla -scenariusz, Sergiusz Romaniuk -podkład muzyczny)
„KREATYWNI – Projekt nieznajomy nie kłamię” – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej (opiekun – Agnieszka Gołyźniak).
Grupy taneczne to:
„Kowbojka” – Szkoła Podstawowa w Jankowej (opiekun – Izabela Myśliwiec)
„Tańczyć każdy może” – Szkoła Podstawowa w Wilczyskach (opiekun – Katarzyna Ligęza) oraz grupa kabaretowa „KABARETOWY HAMLET – Grupa Truskawki” – Szkoła Podstawowa w Jankowej (opiekun – Mateusz Gembarowski).
Jury tegorocznego I Bobowskiego Przeglądu Artystycznego CELINA JOB – instruktor Centrum Kultury, AGATA MIKA – wykładowca Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej, LUCYNA TUREK-HARTIG – pedagog artystyczny ze Szkoły Podstawowej w Bobowej miały wielkie wyzwanie aby wyłonić tych najlepszych gdyż każdy z występujących był wyjątkowy.
Po długich i burzliwych obradach zostali wyłonieni nagrodzeni.
Soliści kl. I – IV:
I miejsce – Lena Kwarcińska – SP Jankowa
II miejsce – Antonina Oratowska – SP Jankowa
Soliści kl. V – VIII:
I miejsce – Mikołaj Szczepanek – SP Bobowa
II miejsce – Jan Kruczek – SP Bobowa
III miejsce – Emilia Radzik – SP Wilczyska
Taniec:
III miejsce – „Tańczyć każdy może” – SP Wilczyska
Teatr:
I miejsce –„Jaś i Małgosia” – SP Bobowa
II miejsce – „GRUPA -T2T” – SP Siedliska
III miejsce –„KABARETOWY HAMLET” – SP Jankowa
WYRÓŻNIENIE:
„Kiedy dzieci się nudzą – Duszki młodsze” – KSP Nowy Sącz
Szkoły średnie:
II miejsce – NATALIA PODWIKA – ZSO Bobowa
III miejsce –„ KREATYWNI” – ZSO Bobowa
Na scenie sali widowiskowej Koronka w tegorocznym I Przeglądzie wzięli udział młodzi artyści nie tylko z okolicznych szkół ale również dwie grupy z sądeckiej Szkoły Katolickiej. Licznie występy bardzo podobały się przybyłej publiczności, którzy brawami nagrodzili występujących na scenie. Na koniec zwycięskie grupy biorące udział w I Bobowskim Przeglądzie Artystycznym z rąk pana Wacława Ligęzy Burmistrza Bobowej otrzymała statuetki, a wszystkie zgłoszone grupy z rąk pana Józefa Kantora Dyrektora Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa otrzymały pamiątkowy dyplom za udział oraz słodycze.
Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej podsumowując I Bobowski Przegląd Artystyczny pogratulował wszystkim zwycięzcom życząc dalszych sukcesów, a opiekunom podziękował za przygotowanie młodzieży do występów.