Rozpoczęły się warsztaty realizowane w ramach projektu socjalnego pn. „Postaw na rodzinę” edycja 2023

“Niewielu rodziców poświęca dziś uwagę temu, co dzieci do nich mówią.”

– Oscar Wilde

Każdy wiek dziecka niesie za sobą dużo wyzwań. Stąd rola rodzica jest określana jako najtrudniejsze zadanie z jakim mierzymy się przez nasze życie. Nie zawsze jesteśmy “dobrze przygotowani” przez naszych rodziców lub też zmagamy się z inną rzeczywistością, innymi problemami społecznymi, inną wrażliwością i otwartością naszych dzieci. Warsztat dla rodziców to odpowiedź na te potrzeby – chcemy Wam pomagać stać się lepszymi rodzicami, a przede wszystkim takimi, z którymi Wasze dziecko po prostu chce być!

Dnia 17.05.2023r. rozpoczęliśmy warsztaty realizowane w ramach projektu socjalnego pn. „Postaw na rodzinę”  edycja 2023.  Założeniem programu jest rozwój, wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej rodzin.

W ramach projektu socjalnego realizowany będzie cykl warsztatów, który ma na celu:

– wsparcie psychologiczne,

– wspieranie rodziców w pełnieniu ich funkcji opiekuńczo – wychowawczych,

– budowanie więzi rodzic – dziecko,

– doskonalenie umiejętności porozumiewania się z dziećmi,

– refleksje nad własnymi postawami wychowawczymi.

Chcemy, by rodzice mogli się integrować, dzielić doświadczeniami, dobrymi praktykami oraz problemami związanymi z wychowaniem dzieci.

Warsztaty podczas, których zapewniony jest poczęstunek prowadzone są metodami aktywnymi (dyskusje, burze mózgów, ćwiczenia indywidualne oraz grupowe). Uczestnicy projektu mogą także skorzystać z zorganizowanej opieki nad dziećmi przez animatora dziecięcego.

Udział w projekcie jest dla rodziców i dzieci w nim uczestniczących bezpłatny. Czas trwania warsztatów będzie wynosić 60 godzin.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zgłoszenie się i chęć uczestnictwa w warsztatach.

Projekt współfinansowany jest z dotacji celowej budżetu państwa.