Utworzone zostało konto z możliwością wpłat na pomoc dla uchodźców z Ukrainy

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców i instytucji publicznych, Burmistrz Bobowej informuje, że istnieje możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy Stowarzyszenia „GRYF”:

nr 57 1240 5110 1111 0010 4164 0136

Tytuł wpłaty „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”

Zebrane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie niezbędnych potrzeb dla uchodźców z Ukrainy przebywających (zamieszkujących) na terenie gminy Bobowa.

Rozliczenie z wydatkowania środków zostanie opublikowane przez  Stowarzyszenie „Gryf”.