Otwarcie Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych w Brzanie

Dnia 21 października 2022 r. w Brzanie odbyło się poświęcenie i oddanie do użytku Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych obejmującego obszarem swojego działania osoby powyżej 60 roku życia.
Ośrodek Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych w Brzanie został utworzony w ramach projektu pn. „Aktywny Senior” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Główny cel to utworzenie i działalność Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych, obejmującego obszarem swojego działania mieszkańców Gminy Bobowa powyżej 60 roku życia.

Placówka świadczy usługi dla 45 osób w tym: stacjonarne dla 30 osób niesamodzielnych oraz 15 osób w miejscu zamieszkania.

Działanie Ośrodka ukierunkowane jest na wsparcie umożliwiające osobom niesamodzielnym jak najdłuższe funkcjonowanie w środowisku własnego miejsca zamieszkania dlatego w ramach oferowanych działań realizowane się:
-usługi opiekuńcze
– terapię zajęciową
– usługi rehabilitacyjne
– wsparcie psychologiczne
– wsparcie rodzin uczestników
– pomoc w załatwianiu różnego rodzaju spraw
– mobilne usługi świadczone w miejscu zamieszkania uczestników
– usługi rekreacyjno-turystyczne
– usługi kulturalne
– zajęcia integracyjne
Wartość projektu: 3 704 524.69 zł
Dofinansowanie UE: 3 434 734.69 zł
Wkład własny: 269 790.00 zł
Na utworzenie Ośrodka zaplanowano kwotę blisko 850 tys. złotych w ramach, której dokonano adaptacji i dostosowania budynku do pełnienia nowej funkcji oraz zakup niezbędnego dla działalności Ośrodka wyposażenia.
Część pomieszczeń umiejscowiona została na 1 piętrze budynku, w którym zainstalowana została winda dla osób niepełnosprawnych.
Wszystkie pomieszczenia przystosowane zostały dla osób niepełnosprawnych .​
W uroczystości udział wzięli: Pani Barbara Bartuś poseł na Sejm RP, Pani Elżbieta Borowska-Zielińska poseł na Sejm RP, Pan Wiktor Durlak senator RP, Pani Jadwiga Wójtowicz Radna Województwa Małopolskiego, Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej, Pan Leszek Skowron – Wójt Gminy Korzenna, radni Gminy Bobowa wraz z Panią Przewodniczącą Małgorzatą Molendowicz, Pani Zdzisława Iwaniec Sekretarz Gminy Bobowa, pracownicy Urzędu Miejskiego w Bobowej, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorzy szkół i przedszkoli, sołtysi.
Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza wraz z zaproszonymi gośćmi dokonał oficjalnego przecięcia wstęgi. Poświęcenia nowo powstałego obiektu dokonał proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej ks. prałat dr Marian Chełmecki.
Wydarzenie uświetnił występ zespołu „Skrzydła Wiary” pod opieką Państwa Patrycji i Łukasza Kruczek z oprawą muzyczną w wykonaniu Patryka Kruczka – akordeon.

Tekst: Anna Teper