Milion złotych na rozbudowę infrastruktury przy stadionie w Bobowej

Staraniem Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w kwocie 1  mln. zł na rozbudowę infrastruktury przy stadionie w Bobowej. Inwestycja ta dotyczy  modernizacji stadionu w zakresie budowy budynku zaplecza sportowego wraz z instalacjami (w tym fotowoltaika), parkingu, oświetlenia i monitoringu obiektu. Ponadto w zakres inwestycji wchodzi także modernizacja drogi prowadzącej bezpośrednio do stadionu oraz obszaru przylegającego obejmująca budowę oświetlenia ulicznego, wykonania  ogrodów deszczowych, tzw. zielonego parkingu – alejek, nasadzeń zieleni oraz małej architektury. Szacowany koszt inwestycji stanowi 1 250 000,00 zł.  Kwota 250 tys. zł. pochodzić będzie z budżetu gminy.

Właścicielem stadionu  i budynku zaplecza sportowego  jest Gmina Bobowa. Kluby sportowe korzystają ze stadionu  w ramach użyczenia.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Bobowa złożyła również wnioski
o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej, jednak zadania nie uzyskały   akceptacji.