Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki słupkowej z XIX w. z figurą Chrystusa Frasobliwego położonej w Siedliskach

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie z Budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach programu „Kapliczki Małopolski 2022” w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki słupkowej z XIX w. z figurą Chrystusa Frasobliwego położonej w Siedliskach, działka 192/2, Gmina Bobowa”– etap II. Koszt całkowity zadania to kwota 9 000,00 zł. Planowany termin realizacji zadania mija 30 listopada 2022 r.