Przejście dla pieszych przy Cmentarzu Komunalnym w Bobowej zostanie doświetlone

Wybrano do dofinansowania zadanie obejmujące wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych przy Cmentarzu Komunalnym w miejscowości Bobowa w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”. Województwo Małopolskie wykona i dofinansuje realizację zadania w kwocie  17 500 zł. Gmina Bobowa przeznaczy na ten cel pozostałe 50 % wartości inwestycji tj. 17 500 zł.